เตือนหากสงสัยป่วยไข้เลือดออก ให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็ว

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนหากสงสัยอาการป่วยคล้ายโรคไข้เลือดออก ขอให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็ว ถ้ามาช้าอาจทำให้อาการหนักก่อนถึงโรงพยาบาลได้ พร้อมขอให้ใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” เนื่องจากในบางพื้นที่อาจยังมีฝนตกประปราย เสี่ยงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย หลังต้นปีนี้พบผู้ป่วยกว่า 3 พันรายแล้ว และเสียชีวิต 9 ราย ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเด็กโตถึง 6 ราย

ในช่วงต้นปีนี้ แม้จะไม่ใช่ช่วงหน้าฝน แต่ในบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกอย่างประปรายอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดเป็นน้ำขังตามพื้นที่และภาชนะต่างๆ เสี่ยงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ และอาจทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ได้เช่นกัน สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2561 นี้ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 61 พบผู้ป่วยทั้งประเทศ 3,072 ราย เสียชีวิต 9 ราย ในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง 6 ราย และภาคใต้ 3 ราย นอกจากนี้ ยังพบว่าส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กโตในช่วงอายุ 10-24 ปี (6 ราย) ผู้สูงอายุ (2 ราย) และวัยทำงาน (1 ราย) และส่วนมากพบว่ามีโรคประจำตัวร่วมด้วย โดยเฉพาะโรคอ้วน ทั้งนี้ อาการร่วมกับไข้ที่พบในระยะแรกของผู้เสียชีวิต คือ อาการปวดท้อง ถ่ายเหลว และในบางรายได้รับการวินิจฉัยท้องร่วง หรือลำไส้อักเสบมาก่อนด้วย หากผู้ป่วยมาพบแพทย์ช้าอาจทำให้อาการหนักก่อนมาถึงโรงพยาบาลได้ และอาจเป็นเหตุสำคัญทำให้มีโรคแทรกซ้อนรักษายากขึ้นและเป็นปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น หากประชาชนหรือพบคนใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว มีอาการสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เช่น ไข้สูงมากโดยฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ ถ้ามีไข้สูง 2-3 วันไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth