ถนนข้าวเหนียว สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

จังหวัดขอนแก่น เตรียมจัดงานสุดยอดสงกรานต์อีสานถนนข้าวเหนียว สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ วันที่12-15 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมการจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ พร้อมด้วยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร เทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ซึ่งแนวทางการจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2561 และนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น จนทำให้งานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว เป็น 1 ใน 3 แห่งที่นักท่องเที่ยวนิยม เกิดความเชื่อมั่นว่ามาเที่ยวสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียวจะสนุก และปลอดภัย ผู้ปกครองมีความสบายใจ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของงานที่ต้องการรักษาไว้เพราะองค์กร สสส.เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งช่วงงานประเพณีสงกรานต์ ได้จัดเป็น 2 ส่วน คืองานเทศกาลดอกคูณเสียงแคน วันที่ 8-15 เมษายน 2561 ณ สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ที่จะเน้นวิถีวัฒนธรรมอีสาน มีรำวงย้อนยุค และงานสุดยอดสงกรานต์อีสานถนนข้าวเหนียว สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ระหว่างวันที่ 12-15 เม.ย.2561 ณ ถนนศรีจันทร์ เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีกิมมิค หรือจุดเด่นของงานในการทำคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นเสน่ห์ของงานที่มีประชาชน กลุ่มนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาร่วมงาน มีการละเล่นสาดน้ำอย่างสุภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดขอนแก่นในการจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งสรรพสามิต ตำรวจ ทหาร เทศกิจ มาดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย มีการตรวจอาวุธ และป้องปรามการดื่มการจำหน่ายแอลกอฮอล์ภายในบริเวณงาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth