ชง’อัศวิน’เซ็นไล่ออก4ข้าราชการ เอี่ยวทุจริตไฟ39.5ล้าน

ชง’อัศวิน’เซ็นไล่ออก4ข้าราชการ เอี่ยวทุจริตไฟ39.5ล้าน
คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ กทม. มีมติไล่ออก 4 ข้าราชการ กทม. เอี่ยวคดีทุจริตไฟ 39.5 ล้าน ชง “อัศวิน” เซ็นคำสั่งภายในสิ้นเดือน พ.ย.นี้

เมื่อวันที่  21 พ.ย. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.)คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ (อ.ก.ก.วินัย) โดยมี นายสุวรรณ ชนะสงคราม ประธานเป็นประธาน อ.ก.ก.วินัย  นายสมภาคย์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกทม. น.ส.ธนพร แดงจิ๋ว ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดทางวินัยร้ายแรงข้าราชการ กทม.จำนวน  4 ราย พัวพันโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Motif of Light) วงเงิน 39.5  ล้านบาท ได้แก่ น.ส.ปราณี สัตยประกอบ อดีตรองปลัด กทม. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวในขณะนั้น  นายธวัชชัย จันทร์งาม  รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวในขณะนั้น นายมรกต ภูมิพานิช และนายสิทธิโชค อภิบาล นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ตำแหน่งในขณะนั้น 

ผลการพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ไล่ออกข้าราชการ กทม.ทั้ง 4 ราย แม้ว่า น.ส.ปราณี จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว สามารถมีผลย้อนหลังได้ ซึ่งผลการพิจารณามีลักษณะเช่นเดียวกับกรณี พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ   อดีต รองปลัด กทม.ที่มีคำสั่งไล่ออกจากการชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง กรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของ กทม.เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา

หลังจากนี้จะนำผลการประชุม อ.ก.ก.วินัย ส่งให้คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(ก.ก.) พิจารณาเพื่อทำหนังสือให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ลงนามภายในสิ้นเดือน พ.ย.นี้  โดยหลังจากทราบผลประชุมเรียบร้อยแล้วนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัด กทม. ได้เข้าพบกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เพื่อหารือแนวทางต่อจากนี้ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด

รายงานข่าวแจ้งว่า หากมีคำสั่งที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้ ข้าราชการ กทม.ทั้ง 4 ราย เตรียมจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค.) ตามขั้นตอน หาก ก.พ.ค. ไม่รับหรือยืนยันตามคำสั่งดังกล่าว ก็จะไปร้องศาลปกครอง เพื่อขอให้คุ้มครอง อย่างไรก็ตามผู้ถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น โดยคำสั่งอันถึงที่สุด จะต้องถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ.2548 นอกจากนี้จะไม่ได้รับบำนาญและสวัสดิการต่างๆด้วย.

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์